Mediacje Konin

Karolina Kicińska Adwokat/Mediator
Mediacja pozwala rozwiązywać spory na różnych płaszczyznach. Mediacja – jest to sposób polubownego rozwiązywania sporów/konfliktów/problemów w sposób satysfakcjonujący uczestników mediacji z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora.
Kancelaria adwokacka prowadzi mediacje w w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i karnych.
 
 
 Dlaczego Mediacje?
 
 
  • Poufność – mediator, strony, jak i inne osoby biorące udział w mediacji, są zobowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.
  • Niższe koszty – mediacja to procedura, której koszty są znaczenie niższe niż koszty postępowania sądowego.
  • Szybkość – mediacje to możliwość rozwiązania konfliktu w czasie znacznie krótszym niż postępowanie sądowe.
  • Dobrowolność – udział w mediacji zależy od woli stron. Każda ze stron może odmówić udziału w postępowaniu mediacyjnym.
 
 
adwokat konin