Prawo cywilne

Adwokat Konin
  • prawo rzeczowe (m.in. własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zasiedzenie, służebność),
  • zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna)
  • sprawy o zapłatę (np. pozwy, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, odpowiedzi na pozew),
  • umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna, itp.),
  • w sprawach o ochronę dóbr osobistych
adwokat konin