Prawo karne

Adwokat Konin

OFERTA

  • sporządzanie apelacji od wyroków sądów,
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia organów postępowania przygotowawczego oraz sądów,
  • udział w przesłuchaniach przed sądem oraz organami postępowania przygotowawczego,
  • reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, w szczególności w zakresie: dozoru elektronicznegoodroczenia, zawieszenia wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary.
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych i dochodzenie ich roszczeń w toku postępowania karnego i wykroczeniowego,
  • obrona osób podejrzanych/oskarżonych,

Adwokat Ełk

prawo karne konin